Scheiden is lijden.. ook voor de kinderen?


Je bent partners en hebt samen kinderen. En dan valt het besluit om uit elkaar te gaan. Verdriet, woede, onbegrip, onmacht, paniek….. alle emoties rollen over elkaar heen. Hoe moet het verder…. met jezelf… en de kinderen?

Herstel van de communicatie is noodzaak, maar soms ook heel moeilijk. Je relatie als partners is verbroken wat al pijnlijk genoeg is, maar je blijft samen ouders. Hoe kan het vertrouwen in je ex-partner als ouder hersteld worden, zodat de kinderen met beide ouders contact kunnen houden?

Kids Focus Mediation biedt een mogelijkheid om hieraan te werken. Omgang met de kinderen in een veilige en begeleide omgeving. En ondersteuning in het communicatieproces en maken van het ouderschapsplan met als resultaat: rust en stabiliteit voor de kinderen en gedragen afspraken tussen de ouders.

Doel


Ouders helpen om er bij een scheiding voor te zorgen dat die dusdanig verloopt dat hun kind er zo min mogelijk door wordt beschadigd. Een laagdrempelige en neutrale ondersteuning bieden om de omgang en het ouderschap weer op een gezonde wijze vorm te geven, ouders helpen om een manier te vinden om in dialoog te komen met elkaar zodat ze in de toekomst gaan samenwerken om hun kinderen veilig te laten opgroeien. Samen ouders kunnen zijn.

Ouderschapsplan


Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dat moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

Daarnaast is het verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat u als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen.
Ook over het contact met de beide families kunt u iets opnemen in het ouderschapsplan. Ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag spreken een zorgregeling af. Deze regeling bevat afspraken over hoe ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdelen.
Als één ouder gezag heeft, spreken de ouders een omgangsregeling af. De ouder zonder gezag is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van de kinderen, maar heeft wel het recht op contact en omgang met de kinderen.

Begeleide omgang


Als één van de ouders geen of weinig contact meer heeft met de kinderen of er begeleiding nodig is bij de omgangsregeling, kunnen wij een neutrale ontmoetingsplaats aanbieden waar begeleiding is  voor de ouder en kind. We begeleiden ouders om te gaan met de nieuwe situatie zodat ze zelfstandig de omgangsregeling kunnen voortzetten. De begeleide omgang wordt begeleid door een professionele omgangsbegeleider.

Als het voor een hulpverleningstraject nodig is kunnen wij desgevraagd hierover een rapportage aanleveren.