Wat kan Kids Focus Mediation voor u betekenen?


Voor ouders die de scheiding goed willen regelen of hiermee vastlopen waardoor het proces escaleert of dreigt te escaleren.

Wij richten ons voornamelijk op ouders waar het conflict zich bevindt in de gele fase (klik op  schema conflict voor afbeelding). De fase waarbij hulpverlening vanuit de eerste lijn nodig is.

Als we signaleren dat er complexere problematiek speelt dan zorgen wij voor doorverwijzing naar tweede lijn hulpverleners binnen ons netwerk van professionals.

Communicatie


Wij maken gebruik van verschillende communicatie methoden om met ouders en kinderen in gesprek te komen. Een methode is onder andere de Kids Focus Mediation Toolbox.